F Новини - СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Заповед - присъствено и електронно обучение от 12 04 2021
09 апр : 16:15  от Admin
ЗАПОВЕД РД-08-643 за въвежндане на временни противоепидемични мерки
31 мар : 11:22  от Admin
ЗАПОВЕД РД-08-616 за въвежндане на временни противоепидемични мерки
19 мар : 11:17  от Admin
ЗАПОВЕД РД-08-597 за въвежндане на временни противоепидемични мерки
10 мар : 15:12  от Admin
Заповед за удължаване на противоепидемичните мерки
01 фев : 07:33  от Admin
Представителна изява на клуб "Посланията на изкуството"
20 дек : 11:42  от Admin
Изявата е в навечерието на най-светлите християнски празници , организирана, за да внесе красота и уют в тази нетипична за всички ни обстановка.

Презентация тук.
Заповед РД-08-253/19.11.2020г.
19 ное : 12:03  от Admin
ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
10 ное : 08:36  от Admin
        ДО
        РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ
        ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


        УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

    
Ситуацията с епидемията от COVID-19, особено за нашата област, се влошава изключително динамично. Вероятно ще продължи още дълго време. Нека запазим спокойствие и заедно да предприемем всички възможни мерки, с които да ограничим разпространението на вируса. Най-важната ни задача днес категорично е да опазим живота и здравето на децата, на възрастните хора, на всеки човек. Доколкото е възможно да направим училищната среда максимално безрискова, като съзнаваме, че няма абсолютно безопасна среда в условията на световна пандемия.
    Вероятността за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда става все по-реална. Уверяваме Ви, че ние имаме такава готовност и това не бива да ни притеснява. Обмислят се различни варианти, при определени условия, за определена продължителност…
    Всички обаче сме свидетели на тежката ситуация с разпространението на вируса като цяло, в страната, в нашата област, в нашия град, дори и в нашето училище… Налице са вече немалко учители, които отсъстват поради положителни тестове и необходимостта от домашно или болнично лечение.
    Всичко това налага да предприемем мерки, които е възможно да създадат известно неудобство. Считаме обаче, че на преден план днес трябва да поставим живота и здравето на всички пред комфорта и удобството!
    В тази връзка призоваваме и настояваме в класните стаи по време на провеждане на образователния процес всички – и учители, и ученици – да бъдат с поставени лични предпазни средства /маски или шлемове/, с което се надяваме да намалим риска от разпространението. Към това апелират вече всички отговорни институции, всички медицински специалисти.
    Категорично трябва да станем част от борбата с вируса и намаляване на неговото разпространение и като отговорни граждани и общество да подпомогнем здравните специалисти и учителите!
    Нека също да изискваме от децата да ограничават своите контакти и да спазват необходимата хигиена и дистанция. При проява на грипоподобни симптоми и симптоми, сходни с тези на COVID-19, считам, че е дълг и отговорност на всеки родител да задържи детето си вкъщи. Същото следва да се отнася и за случаите, при които е налице положителна проба за вируса на член от семейството, като в тези ситуации е задължително да бъдат информирани класните ръководители и училищните ръководства.
    Надяваме се на разбиране и подкрепа от Ваша страна, за да направим всичко възможно да удължим присъственото обучение в училище, да намалим рисковете и възможността за разпространение на вируса!
    Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-важното – опазването на човешкия живот и здраве!
Заедно ще успеем!        Регионално управление на образованието – Благоевград


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
28 окт : 14:45  от Admin
        Уважаеми родители и колеги,
    Със заповед на министъра на здравеопазването от 27.10.2020 година се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки в държавата, а именно:
Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование;
• Преустановява се присъственият учебен процес във висшите учебни заведения;
• Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска за дейностите по интереси и занималните за ученици в начален и прогимназиален етап на образование;
• Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие;

    Заповедта не касае провеждането на учебен процес в нашето училище. Към настоящия момент се запазва провеждане на присъствен учебен процес при спазване на въведените мерки - носене на маски в общите части на училището, носене на маски в часовете, които се провеждат с ученици от два и повече класа, стриктна дезинфекция на повърхностите в училище и ръцете на децата и възрастните.

    Напомням, че запазването на присъствен учебен процес зависи от всички нас чрез спазването на всички въведени противоепидемични мерки в държавата и апелирам за тяхното спазване! Заедно ще се справим!
    С пожелание за здраве,
        Таня Янкова, директор на СУ "Св.Св. Кирил и Методий“, гр.Симитли

ПРАВИЛАЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ


ЗАПОВЕД
за преминаване в дистанционно обучение

Eднократната помощ за ученици, записани в осми
05 авг : 11:28  от Admin
за родителите на ученици, които са записани в VIII клас за учебната 2020/2021 година

    Уважаеми родители, информираме ви, че във връзка с Постановление № 155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година, може да кандидатствате за получаване на помощ в размер на 250 лева, до 15 октомври 2020 година.
Иди на страница 1 2 3 4 5 6